Psykoterapeuter
In English

Vad är YourMind?

YourMind är en intelligent digital plattform för självguidad psykoterapi baserat på internetbehandling med Kognitiv Behavioristisk Terapi (iKBT). Vår mission är att möjliggöra en låg tröskel för en person att få tillgång till kvalitativ psykologisk behandling för att kunna förebygga psykisk ohälsa. IKBT är en ca. 10-år gammal väl validerad behandlingsform som är jämförbar med traditionell KBT (fysiskt möte). Via Yourmind kommunicerar en person direkt med sin terapeut i rätt tid och rum. Därefter identifierar våra algoritmer mönster i konversationerna och möjliggör väsentliga tids- och kostnadsbesparingar för både klient och terapeut. Med en kostnadsbesparande affärsmodell strävar vi efter att drastiskt förbättra existerande lösningar samt tillgängligheten av psykologisk behandling.

YourMind behövs

Enligt socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens undersökningar så ökar den psykiska ohälsan. De hårda prestationskraven och den hårda konkurrensen ökar med oroväckande takt behovet för psykologiska tjänster. Samtidigt är utbudet bristande och inte när på tillräckligt. Kommunala hälsovårdens mentala hälsotjänster har långa kötider och är svikande på många plan. Många privatpraktiserande psykoterapeuters webbsidor är väldigt otydliga och förvirrande vilket även det bidrar till en förhöjd tröskel för att söka hjälp för sina bekymmer.

Vår vision

Vi vill erbjuda en tjänst som gör det lätt att söka psykoterapi samt mental handledning då vi lever i ett samhälle präglat av tuff konkurrens, stress och höga krav. Många som söker sig till vård får inte hjälp och framförallt inte alltid rätt typ av vård. Vi vill erbjuda var och en lättillgänglig, lättanvändlig och kvalitativ vård. Vår vision är att förbättra livskvalitén och den mentala hälsan bland människor i hela Norden.

Statistiken

16% av den svenska befolkningen lider av nedsatt psykiskt välmående.

Framförallt ungas prognos är alarmerande då den mentala ohälsan sjunker kraftigt. Vi tänker inte mera följa med allt detta från sidan.

Upp till 50 % av primärvårds besöken i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa.

Denna siffra finner vi alarmerande då hälsovården redan är överbelastad.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) avlider årligen cirka 800 000 människor världen över av suicid.

Självmord är den ledande dödsorsaken för män mellan 15-44 i Sverige. Det är ett komplext folkhälsoproblem som går att förebygga. (Zalsman G, Hawton K, Wasserman D, van Heeringen K, Arensman E, Sarchiapone M, et al. Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry. 2016;3(7):646-59.)