Psykoterapeuter

Vad är YourMind?

Tröskeln för att söka sig till psykoterapi är alldeles för hög. YourMind tacklar detta växande problem genom att göra det snabbt, enkelt och smärtfritt att söka psykoterapi via en modern, digital lösning. Dessutom vill vi väcka medvetenhet om psykisk ohälsa. YourMind är en bokningsportal tillgänglig i en användarvänlig mobilapp och på webben.

YourMind behövs

Enligt socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens undersökningar så ökar den psykiska ohälsan. De hårda prestationskraven och den hårda konkurrensen ökar med oroväckande takt behovet för psykologiska tjänster. Samtidigt är utbudet bristande och inte när på tillräckligt. Kommunala hälsovårdens mentala hälsotjänster har långa kötider och är svikande på många plan. Många privatpraktiserande psykoterapeuters webbsidor är väldigt otydliga och förvirrande vilket även det bidrar till en förhöjd tröskel för att söka hjälp för sina bekymmer.

Vår vision

Vi vill erbjuda en tjänst som gör det lätt att söka psykoterapi samt mental handledning då vi lever i ett samhälle präglat av tuff konkurrens, stress och höga krav. Många som söker sig till vård får inte hjälp och framförallt inte alltid rätt typ av vård. Vi vill erbjuda var och en lättillgänglig, lättanvändlig och kvalitativ vård. Vår vision är att förbättra livskvalitén och den mentala hälsan bland människor i hela Norden.

App snart tillgänglig

Statistiken

17% av den svenska befolkningen lider av nedsatt psykiskt välmående.

Framförallt ungas prognos är alarmerande då den mentala ohälsan sjunker kraftigt. Vi tänker inte mera följa med allt detta från sidan.

Endast 1/3 av dessa söker vård.

Endast 1/3 av dessa 17% söker mentala hälsovårdstjänster. Denna siffra finner vi skrämmande då så många fler skulle behöva den hjälp som finns.

Vi vill se ett ökat sökande av psykoterapi.

Vi vill nå ut till minst 30 % av hela marknaden för att hjälpa så många som möjligt att hitta rätt typ av behandling.